Profil firmy

Činnost firmy byla zahájena v r.1993 a je orientovaná na provádění výchozích a periodických Termokamera Flir E60 elektrorevizí do 1000V včetně revizí prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

Moje "know how"

Před zahájením výše uvedené činnosti jsem se specializoval na práci a získávání poznatků především v oblasti elektroniky, výpočetních a řídicích systémů, měření, technologie a dalších souvisejících oblastí, přičemž tyto předměty jsem cca 16 let učil na středním odborném učilišti.

Elektrorevize

V současnosti se hlavním artiklem mého podnikání staly elektrorevize především v oblasti moderních průmyslových a technologických zařízení a linek, kde je použití řídicích systému již běžným Fluke Ti 10 standardem a kde jsou pro zodpovědné provedení revize znalosti z uváděných oblasti nezbytné. Stejně nezbytné je rovněž použití moderní měřící techniky kterou samozřejmě vlastním a kterou jsem rozšířil zakoupením termovize.

Termovizní měření

Použití termovizní kamery při revizní činnosti výrazně posouvá kvalitu těchto revizí díky svým jedinečným vlastnostem. Nenahraditelnou vlastností těchto termovizních kamer je vlastnost rychle a přesně odhalit defektní místa elektrické instalace, vše za plného provozu bez nutnosti vypínání zařízení. Takto se dá jednoduše a efektivně předejít následným významným ekonomickým škodám či úrazům.